Vi har börjat processen att lämna denna Mastodonserver eftersom den kommer läggas ner. Men det kommer ta ett tag.

@Krash Tyvärr. Linuxkompis kommer lägga ner. Men jag hinner inte fixa det just nu. Det är dock på gång.

@itsakerhetspodden ingen stress! Förstår också om ni väljer bort Mastodon. Är ju en ganska liten "nischad" skara här 😊

Sign in to participate in the conversation
Infosec Exchange

A Mastodon instance for info/cyber security-minded people.