Follow

To all Swedish speakers: säg hej till @itsakerhetspodden som just anlände till Mastodon! En informativ och underhållande podd om IT-säkerhet.

Sign in to participate in the conversation
Infosec Exchange

A Mastodon instance for info/cyber security-minded people.